/Portals/Auto Totaal/EasyDNNRotator/737/News/aid260260picanto.jpg Kia Picanto EconomyPlusLine

Kia Picanto EconomyPlusLine

/Portals/Auto Totaal/EasyDNNRotator/737/News/aid261toyota-aygo.jpg Toyota AYGO x-play

Toyota AYGO x-play

/Portals/Auto Totaal/EasyDNNRotator/737/News/aid262mitsubishi-space-star.jpg Mitsubishi Space Star Cool +

Mitsubishi Space Star Cool +

Operational lease

De meest voorkomende leasevorm is operational lease. Bij deze vorm van lease is de leasemaatschappij, @T-Lease, de juridische eigenaar van de auto en neemt alle risico’s die hieraan verbonden zijn voor haar rekening.

Hoe fijn zou het zijn om te weten waar u aan toe bent? Operational lease kent maandelijks eenzelfde kostenpatroon, zodat u van tevoren weet wat u maandelijks kwijt bent. Er is een constante kilometerprijs en doordat het wagenparkbeheer wordt uitgevoerd door @T-Lease is de laagst mogelijke kilometerkostprijs haalbaar. Operational lease wordt ook wel gezien als een vorm van lange termijn autoverhuur.

Voordelen operational lease:

  • Risico’s worden gedragen door de leasemaatschappij
  • Laagst mogelijke kilometerkostprijs
  • Geen vergroting van het vreemd vermogen
  • De investering verschijnt niet op de balans en legt geen beslag op de liquiditeitspositie
  • U heeft geen budgettaire beperkingen
  • Geen risico op restwaarde en veroudering
  • De auto is juridisch en economisch eigendom van de leasemaatschappij
  • Geen beslaglegging op uw liquiditeit
  • Gegarandeerde mobiliteit